Montessori คืออะไร?

Montessori เป็นระบบการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยดร. มาเรีย มอนเตสโซรี แห่งอิตาลีในปี ค.ศ. 1907 และมีความเชื่อว่าเด็กๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยธรรมชาติ โรงเรียน มอนเตสซอรี่ ระบบ มอนเตสซอรี่ ได้รับความนิยมมากในทั่วโลกเพราะวิธีการสอนที่ไม่เน้นการทดสอบและการแข่งขัน montessori คือ เน้นการพัฒนาความเป็นบุคคลของเด็กให้เติบโตอย่างสมวัย ดังนั้นเรามาสำรวจกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็ก มอนเตสซอรี่ และดูว่า มอนเตสซอรี่ ส่งเสริมด้านใดให้เด็กได้กัน

กิจกรรม เสริมพัฒนาการเด็กมอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับเด็ก สื่อการสอน มอนเตสซอรี่ ปฐมวัย และการให้เด็กมีสิทธิ์ในการเลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง นี่คือบางกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในระบบมอนเตสซอรี่ แผนการสอน มอนเตสซอรี่

 1. การทำงานกับวัสดุการเรียนรู้

เด็ก มอนเตสซอรี่ มีโอกาสในการใช้วัสดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ตั้งแต่อายุ เด็กเล็ก วัสดุเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทดลองและการสัมผัส เช่น การนับ, การอ่าน, และการบวกลบตัวเลข

 1. การทำงานกับตนเอง

ส่งเสริมความแอกทีฟและความอิสระของเด็ก ผ่านกิจกรรมเช่น การเป็นอิสระในการเลือกกิจกรรม, การดูแลตนเอง เช่น การรับประทานอาหารและการแต่งกาย

 1. การทำงานกับผู้อื่น

สอนความรับผิดชอบและการร่วมมือผ่านกิจกรรมที่เด็กต้องทำร่วมกับผู้อื่น เช่น การทำงานกลุ่มหรือการแชร์วัสดุการเรียนรู้

มอนเตสซอรี่

Montessori ส่งเสริมด้านใดให้เด็ก

มอนเตสซอรี่

มอนเตสซอรี่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตรงกับความพร้อมของเด็ก และสนับสนุนการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การคิดเชิงตรรกะและความสร้างสรรค์ เด็กมอนเตสซอรี่ได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ โดยการทดลองแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ของเล่นฝึกสมอง
 • ความสามารถในการทำงานอิสระ ระบบมอนเตสซอรี่ส่งเสริมความอิสระในการเรียนรู้และการทำงาน ที่ช่วยให้เด็กพัฒนาความรับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของเล่นฝึกสมาธิ
 • การพัฒนาสมรรถนะทางสังคม ผ่านกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้งการทำงานกลุ่มและการแชร์วัสดุการเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการร่วมมือ

ข้อดีของกิจกรรมมอนเตสซอรี่

กิจกรรม มอนเตสซอรี่  มีข้อดีมากมายที่ช่วยในการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมวัย นี่คือบางข้อดีที่คุณควรรู้

 • การเรียนรู้ตามความพร้อม ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กเรียนตามความพร้อมและความสนใจของตนเอง
 • พัฒนาทักษะเฉพาะทาง เด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะเฉพาะทางตามความสนใจ เช่น ภาษา, คณิตศาสตร์, และวิทยาศาสตร์
 • สร้างความมั่นใจและความรับผิดชอบ  ผ่านกิจกรรมอิสระและการดูแลตนเอง เด็กมอนเตสซอรี่พัฒนาความมั่นใจและความรับผิดชอบในตนเอง
มอนเตสซอรี่

แนะนำกิจกรรมแนวมอนเตสซอรี่

หากคุณต้องการสร้างบรรยากาศมอนเตสซอรี่ที่บ้านหรือในโรงเรียน หลักสูตรมอนเตสซอรี่ นี่คือบางกิจกรรมแนว มอนเตสซอรี่ ที่คุณสามารถลองทำ

 1. การจัดตัวอักษร
  • ใช้อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อช่วยเด็กฝึกการเขียนและการอ่าน
 1. การจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอน
  • สร้างกิจกรรมที่มีขั้นตอนและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต้องใช้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ
 1. การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
  • ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กสามารถทดลองและสัมผัสวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

มอนเตสซอรี่ เป็นระบบการศึกษาที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะใช้กิจกรรม มอนเตสซอรี่ ในบ้านหรือในโรงเรียน มอนเตสซอรี่ 4 หมวด มันก็จะช่วยให้เด็กของคุณพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเหมาะสมตามวัยได้อย่างดี.

บทความนี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา มอนเตสซอรี่ โดยไม่มีจุดประสงค์ทางพาณิชย์ใดๆ หากคุณกำลังมองหา โรงเรียนมอนเตสซอรี่ หรือvอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้มอนเตสซอรี่คุณสามารถค้นหาผู้ให้บริการใกล้บ้านคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและการปรึกษา.

บทความโดย : mommyfulltimes.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : การ เลี้ยง ลูก ให้ ฉลาด